Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij

REGULAMIN E-USŁUG

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

http://www.mediamonter.pl

 

Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.mediamonster.pl, który prowadzony jest przez Tomasz Łoboda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANS Tomasz Łoboda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa, numer NIP: 113-02-710-92, numer REGON: 140200408, adres poczty elektronicznej: biuro@mediamonter.pl numer telefonu: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44.

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

ANS Tomasz Łoboda

ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa

Poczta elektroniczna: biuro@mediamonter.pl

Kontakt telefoniczny: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44 (opłata wg stawki operatora)

 

Spis treści:

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

 2. Warunki świadczenia usług:

 • Warunki założenia Konta/Rejestracja

 • Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na założeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia

 1. Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych.

 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 3. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Słownik pojęć:

 • Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia.

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wskazanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.

 • Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.mediamonster.pl

 • Sprzedawca – Tomasz Łoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANS Tomasz Łoboda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa, numer NIP: 113-02-710-92, numer REGON: 140200408, adres poczty elektronicznej: biuro@mediamonter.pl numer telefonu: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44.

I. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 • Komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

 • Przeglądarki internetowe: Internet Explorer od wersji 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,

 • Włączona obsługa Java, plików Cookies,

 • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunki założenia Konta/Rejestracja

1. Aby założyć Konto należy kliknąć na ikonę „Twoje Konto”, która znajduje się na głównej stronie Sklepu.

2. Następnie wyświetla się Formularz rejestracji, w którym należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres dostawy,

 • numer telefonu,

 • hasło/ powtórz hasło

 • kliknąć na ikonę „Kontynuuj”.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 2, Klient otrzymuje na adres e-mail, potwierdzenie założenia Konta.

4. Korzystanie z Konta wymaga przy logowaniu podania adres e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu do Konta, Klient może dowolnie edytować swoje dane, w tym dane do wysyłki, jak również ma dostęp do historii zamówień.

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia

1. W celu zakupu wybranego produktu należy zalogować się na swoje Konto.

2. Następnie z katalogu produktów wybrać interesujący produkt, który chce się zamówić i kliknąć na niego.

3. W karcie wybranego produktu należy kliknąć na ikonę "ZAMAWIAM I MAM".

4. Po przejściu do strony "Zawartość koszyka" Klient może zmienić ilość zamawianego produktu (domyślnie 1), wpisując w okienko żądaną ilość i klikając na ikonę "ZAKTUALIZUJ".

5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1 - 4 należy kliknąć na ikonę "DO KASY"

6. Po wykonaniu punktu 5 wyświetli się główny Formularz Zamówienia, w którym należy:

 • wybrać lub podać adres, na który zamówienie ma być dostarczone

 • wybrać rodzaj dokumentu potwierdzającego transakcje

 • wybrać metodę wysyłki (dostarczenia/odebrania) zamówienia

 • wybrać metodę płatności

 • opcjonalnie można wypełnić pole "komentarz do zamówienia"

 • zaznaczając odpowiednie pole Klient może wyrazić zgodę na udział w programie "zaufane opinie"

 • zaznaczając odpowiednie pole Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

 • po wypełnieniu formularza należy kliknąć na ikonę "KONTYNUUJ"

7. Klient przechodzi do podsumowania zamówienia gdzie powinien sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i nacisnąć na ikonę "Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty". Klient po złożeniu zamówienia, otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Informacje dotyczące dostawy towaru, Sprzedawca przesyła drogą mailową.

III. Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

Klient może edytować swoje dane, w tym dane do wysyłki, może również sprawdzać status zamówień po zalogowaniu do Konta.

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@mediamonter.pl lub też telefonicznie pod numerem 22 750 52 60, a także na adres korespondencyjny: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa.

2. W zawiadomieniu należy podać: imię i nazwisko, datę i przyczynę wystąpienia reklamacji wraz z opisem, na czym polega.

3. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

V. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@mediamonter.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa.

3. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.